Retourneren

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Wijnhuys Smederij 1830. Wilt u, om welke reden dan ook, uw bestelling retourneren? Meld dat dan altijd aan via email (geurtswijnimport@gmail.com) of telefonisch via +31 (0)6 20133101.De kwaliteitsgarantie van  
Wijnhuys Smederij 1830 


 

Wijnhuys Smederij 1830 levert u uitsluitend kwalitatief hoogwaardige wijnen. Wijn is echter gemaakt van levende druiven. In uitzonderlijke gevallen kan het daardoor voorkomen dat de wijn niet aan de veronderstelde kwaliteit voldoet (b.v. kurk). Bij reclamaties verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via email of telefonisch. Samen komen we tot een passende oplossing. Wij staan in voor de kwaliteit van onze producten. 

 
Retourneren zonder opgaaf van reden
Bent u niet tevreden over de producten van Wijnhuys Smederij 1830, om welke reden dan ook? Dan kunt u uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ongedaan maken door ons hiervan op de hoogte te brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons bij iedere levering meegezonden modelformulier voor herroeping. U bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat betekent dat alleen volle wijnflessen retour genomen worden.